Volg het nieuws via RSS RSS feed

Nieuwe en gewijzigde rubrieken ZIZO volwassenen

afbeelding van item Nieuwe en gewijzigde rubrieken ZIZO volwassenenIn ZIZO volwassenen zijn een aantal wijzigingen voorzien: er komen 5 nieuwe codes, 2 rubrieken worden opgesplitst, de verwoording van 3 rugrubrieken wijzigt en de code voor aerobics wordt geschrapt. In Open Vlacc worden alle retro wijzigingen uitgevoerd vanaf 15 september.
Een meer gedetailleerd overzicht van de wijzigingen vind je op de Bibnetwebsite. De raadpleegmodule en ZIZO documentatie werden eveneens aangepast.
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met gwenny.vlaemynck@bibnet.be

Marleen Platteau naar kabinet

afbeelding van item Marleen Platteau naar kabinetMarleen Platteau is gevraagd om de kabinetsploeg van kersvers Vlaams minister van cultuur Sven Gatz te versterken. Zij start op 25 augustus als adviseur cultuur. Het werd een korte maar krachtige LOCUS-passage en wij wensen 'onze' Marleen heel veel succes toe!

Vakantietip: Museum of Broken Relationships

afbeelding van item Vakantietip: Museum of Broken Relationships
Vorig jaar de allereerste in de reeks van postkaarten, nu ook live te bezoeken in Brussel: The Museum of Broken Relationships. Voorwerpen die herinneren aan een lief of een liefde... een bezoekje waard!

Frank Van Massenhove komt naar de Academie voor Morgen!

afbeelding van item Frank Van Massenhove komt naar de Academie voor Morgen!Een klepper van formaat! Frank Van Massenhove is topman van de FOD Sociale Zekerheid en een vurig pleitbezorger van ‘het nieuwe werken’: een andere werkcultuur die de mens centraal stelt en die steunt op respect, resultaten en vertrouwen. Onder zijn leiding werd de FOD Sociale Zekerheid omgevormd tot een voorbeeldorganisatie, waar ook veel privébedrijven inspiratie in zoeken en vinden.
Net zoals andere organisaties staan de cultuurhuizen voor een aantal stevige uitdagingen. En misschien is de grootste uitdaging wel intern: wat betekenen veranderingen in de samenleving voor de (interne) processen en de organisatie.
Op de FOD Sociale Zekerheid zijn de prikklokken stilgevallen en toch wordt er harder en efficiënter gewerkt. Frank Van Massenhove vertelt u hoe dat kan. En waarom een andere kijk op werken nodig is. Kruis dinsdag 30 september nu al aan in uw agenda!

Gezocht: goede praktijkvoorbeelden rond ouderen en digitale media

afbeelding van item Gezocht: goede praktijkvoorbeelden rond ouderen en digitale mediaHoe maak jij senioren warm voor het internet? Hoe werk je samen met ouderenverenigingen en dienstencentra? Hoe ondersteun je ouderen bij de werking van een e-loket? Hoe stimuleer je als gemeente samenwerkingsverbanden om ouderen mediawijzer te maken?
Wil je komen vertellen over jouw ervaringen en beleidskeuzes op de 'Inspiratie- en netwerkdag ouderen en digitale media' op 9 december. Neem dan tegen 15 september contact op met hannes.vanhaverbeke@locusnet.be.

Denk- en Discussiedagen 2014

afbeelding van item Denk- en Discussiedagen 2014Je bent van harte welkom op 16 september voor de centrale Denk- en Discussiedag die doorgaat in de Bozar in Brussel. In de fraaie Bozar-omgeving buigen we ons over de volgende vragen. Hoe maak je jouw digitale collectie zichtbaar voor je publiek? Hoe innoveren we het digitaal aanbod  zodat dit aansluit bij de verwachtingen van jouw publiek? Wat kunnen we leren uit de eerste cijfers? De Denk- en Discussiedag is een deel van een Denk- en Discussietraject over de publiekswerking voor de digitale collectie. Na de centrale Denk- en Discussiedag in Brussel  bezoeken we jouw provincie met een aanvullende, regionale Discussie- en Doedag (praktijksessie Mijn Bibliotheek en toolkit publiekswerking). De Denk- en Discussiesessies zijn op maat van bibliothecarissen en bibliotheekmedewerkers die hun publiek optimaal willen bereiken met de digitale collectie. Schrijf je snel in!

Save the date: Inspiratiedag cultuur & onderwijs

afbeelding van item Save the date: Inspiratiedag cultuur & onderwijsOp dinsdag 30 september focussen we op hoe culturele partners een duurzame dialoog met scholen kunnen opzetten vanuit de lessen van Dynamo³, de stand van zaken van het onderzoek naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie en boeiende praktijken uit het brede culturele veld: kunsten, erfgoed, lokaal cultuurbeleid, ... Een aanrader voor iedereen die bewust en daadkrachtig kinderen en jongeren via het onderwijs wil bereiken. Meer info.

Train the trainer: Ondersteun en versterk het cultuurbeleid op school

afbeelding van item Train the trainer: Ondersteun en versterk het cultuurbeleid op schoolLeer hoe je jouw expertise als cultuurwerker ten dienste kan stellen van de scholen in je lokale context. Kunst in Zicht maakt op basis van hun jarenlange ervaring in het begeleiden van scholen en culturele organisaties in het ICQ-traject een Train de trainer-coaching op maat van het lokaal cultuurbeleid. Tijdens twee intensieve vormingsdagen krijgen de deelnemers zicht op hoe ze scholen kunnen ondersteunen en begeleiden op hun zoektocht naar een ideaal cultuurklimaat. Meer info lees je hier.

Save the date: Informele ontmoetingsdag tussen lokaal cultuurbeleid en de kinder- en jongeren(podium)kunsten

afbeelding van item Save the date: Informele ontmoetingsdag tussen lokaal cultuurbeleid en de kinder- en jongeren(podium)kunstenDe collegagroep jeugd, Locus en VTi nodigen kunstenaars, producenten, programmatoren en bemiddelaars uit om elkaar beter te leren kennen en samen na te denken over nieuwe samenwerkingsmodellen voor de toekomst. We voorzien ruimte voor informele ontmoeting en thematische discussie gevoed door de nieuwste onderzoeksresultaten. Jan Staes, beleidsmedewerker onderwijs, cultuur & jeugd van Stad Antwerpen geeft zijn visie op deze dialoog in een maatschappij in beweging. Meer info.

Bibliotheekcampagne 2014

afbeelding van item Bibliotheekcampagne 2014Ongetwijfeld al plannen aan het smeden om ook in jullie bib nieuwe bibliothecarissen hun passie te laten delen? Daar draait de nieuwe campagne #iedereenbibliothecaris om: de bib wil mensen inspireren en de bib-bezoeker deelt er zijn passie. Je kan vanaf nu aan de slag met het campagnemateriaal en de how to -gids. De voorbereidingen lopen, maar de echte kick off van de campagne loopt van 11 tot 19 oktober. Meer info