Volg het nieuws via RSS RSS feed

Gezocht: goede praktijkvoorbeelden rond ouderen en digitale media

afbeelding van item Gezocht: goede praktijkvoorbeelden rond ouderen en digitale mediaHoe maak jij senioren warm voor het internet? Hoe werk je samen met ouderenverenigingen en dienstencentra? Hoe ondersteun je ouderen bij de werking van een e-loket? Hoe stimuleer je als gemeente samenwerkingsverbanden om ouderen mediawijzer te maken?
Wil je komen vertellen over jouw ervaringen en beleidskeuzes op de 'Inspiratie- en netwerkdag ouderen en digitale media' op 9 december. Neem dan tegen 15 september contact op met hannes.vanhaverbeke@locusnet.be.

Denk- en Discussiedagen 2014

afbeelding van item Denk- en Discussiedagen 2014Je bent van harte welkom op 16 september voor de centrale Denk- en Discussiedag die doorgaat in de Bozar in Brussel. In de fraaie Bozar-omgeving buigen we ons over de volgende vragen. Hoe maak je jouw digitale collectie zichtbaar voor je publiek? Hoe innoveren we het digitaal aanbod zodat dit aansluit bij de verwachtingen van jouw publiek? Wat kunnen we leren uit de eerste cijfers? De Denk- en Discussiedag is een deel van een Denk- en Discussietraject over de publiekswerking voor de digitale collectie. Na de centrale Denk- en Discussiedag in Brussel bezoeken we jouw provincie met een aanvullende, regionale Discussie- en Doedag (praktijksessie Mijn Bibliotheek en toolkit publiekswerking). De Denk- en Discussiesessies zijn op maat van bibliothecarissen en bibliotheekmedewerkers die hun publiek optimaal willen bereiken met de digitale collectie. Schrijf je snel in!

Save the date: Inspiratiedag cultuur & onderwijs

afbeelding van item Save the date: Inspiratiedag cultuur & onderwijsOp dinsdag 30 september focussen we op hoe culturele partners een duurzame dialoog met scholen kunnen opzetten vanuit de lessen van Dynamo³, de stand van zaken van het onderzoek naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie en boeiende praktijken uit het brede culturele veld: kunsten, erfgoed, lokaal cultuurbeleid, ... Een aanrader voor iedereen die bewust en daadkrachtig kinderen en jongeren via het onderwijs wil bereiken. Meer info.

Train the trainer: Ondersteun en versterk het cultuurbeleid op school

afbeelding van item Train the trainer: Ondersteun en versterk het cultuurbeleid op schoolLeer hoe je jouw expertise als cultuurwerker ten dienste kan stellen van de scholen in je lokale context. Kunst in Zicht maakt op basis van hun jarenlange ervaring in het begeleiden van scholen en culturele organisaties in het ICQ-traject een Train de trainer-coaching op maat van het lokaal cultuurbeleid. Tijdens twee intensieve vormingsdagen krijgen de deelnemers zicht op hoe ze scholen kunnen ondersteunen en begeleiden op hun zoektocht naar een ideaal cultuurklimaat. Meer info lees je hier.

Save the date: Informele ontmoetingsdag tussen lokaal cultuurbeleid en de kinder- en jongeren(podium)kunsten

afbeelding van item Save the date: Informele ontmoetingsdag tussen lokaal cultuurbeleid en de kinder- en jongeren(podium)kunstenDe collegagroep jeugd, Locus en VTi nodigen kunstenaars, producenten, programmatoren en bemiddelaars uit om elkaar beter te leren kennen en samen na te denken over nieuwe samenwerkingsmodellen voor de toekomst. We voorzien ruimte voor informele ontmoeting en thematische discussie gevoed door de nieuwste onderzoeksresultaten. Jan Staes, beleidsmedewerker onderwijs, cultuur & jeugd van Stad Antwerpen geeft zijn visie op deze dialoog in een maatschappij in beweging. Meer info.

Bibliotheekcampagne 2014

afbeelding van item Bibliotheekcampagne 2014Ongetwijfeld al plannen aan het smeden om ook in jullie bib nieuwe bibliothecarissen hun passie te laten delen? Daar draait de nieuwe campagne #iedereenbibliothecaris om: de bib wil mensen inspireren en de bib-bezoeker deelt er zijn passie. Je kan vanaf nu aan de slag met het campagnemateriaal en de how to -gids. De voorbereidingen lopen, maar de echte kick off van de campagne loopt van 11 tot 19 oktober. Meer info

Herinnering: aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra

afbeelding van item Herinnering: aanbod kansengroepen in gemeenschapscentraDe Vlaamse overheid subsidieert projecten van gemeenschapscentra met het oog op een aanbod voor kansengroepen. Opgepast, voor het eerst gaat het om een tweejaarlijkse subsidie in plaats van een éénjarige. De aanvraag voor de periode 2015-2016 moet ten laatste op 1 september 2014 toekomen bij het agentschap. Lees hier meer.

Wijziging uitvoeringsbesluit Lokaal Cultuurbeleid

afbeelding van item Wijziging uitvoeringsbesluit Lokaal CultuurbeleidOp 4 juli 2014 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed van het uitvoeringsbesluit van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. Met dit besluit worden de betalingsmodaliteiten van de subsidie aangepast. Voortaan wordt een voorschot van 60% uitbetaald in het subsidiejaar zelf en een saldo van 40% in het daaropvolgende jaar. Lees hier meer.

Steeds oudere bezoekers in bibs en cultuurcentra

afbeelding van item Steeds oudere bezoekers in bibs en cultuurcentraGoed nieuws is dat het aanbod en de dienstverlening van zowel bibliotheken als cultuur- en gemeenschapscentra zeer gewaardeerd worden. Zo blijkt uit het grootschalig gebruikersonderzoek van de Universiteit Antwerpen. Maar daarnaast ook enkele grote uitdagingen: zo neemt de vergrijzing toe en vinden lager opgeleiden en niet-Belgen amper de weg. Prijszetting verdient een moment van bezinning. Het zijn immers niet de minst begoeden die gebruik maken van dit aanbod. Een tweede uitdaging ligt bij de digitalisering. Lees meer.

Moving Meetings Theatre

afbeelding van item Moving Meetings TheatreVTi, Dutch Performing Arts en het Nederlandse en Vlaamse Theaterfestival organiseren samen Moving Meetings Theatre, een meerdaags bezoekersprogramma voor internationale programmatoren. Welkom op het Nederlandse deel, dat plaatsvindt op 7, 8 en 9 september in Amsterdam. Lees meer.